gov.ua Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г.С. Пшеничного
 Головна  |  Про архів  |  Контакти |  Вакансії  |  Анонси | Мапа сайту 

Історія | Структура архіву | Положення | Дорадчі органи

ПРО АРХІВ

Історія

Фото архіву

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного - одна з найбільших в Україні архівних установ, що зберігає аудіовізуальні документи.

Заснований у 1932 р. як Всеукраїнський центральний фотокіноархів у м. Києві. У довоєнний період розміщувався у 26-му корпусі Києво-Печерської лаври, де мав робочі кімнати, архівосховище фотодокументів і фотолабораторію.

Фото архівуЗа невеликий проміжок часу в архіві було зібрано потужний комплекс аудіовізуальних джерел, основну частину якого складали фотодокументи, що відтворювали історію України перших радянських десятиліть; проведено облік документів та їх наукове упорядкування, забезпечено доступ до них та організовано використання ретроспективної документної інформації.

З початком німецько-радянської війни діяльність архіву було призупинено. Весь документальний комплекс, що залишався у м. Києві, представники Оперативного штабу А. Розенберга у травні 1942 р. разом із фотокартотекою перевезли із Києво-Печерської лаври до сховища Оперативного штабу. Незадовго до визволення м. Києва радянськими військами, у вересні і жовтні 1943 р. документи архіву були вивезені нацистами до м. Ратібора (Польща). Внаслідок військових дій документальний комплекс архіву зазнав подальшого переміщення і розпорошення.

У грудні 1943 р. архів відновив свою діяльність як Центральний державний архів фонофотокінодокументів УРСРФото архіву. Його директором було призначено Г. С. Пшеничного.

Одним із першочергових завдань, що постало перед архівістами, було відновлення джерельної бази архіву. В ході робіт із виявлення та збирання аудіовізуальних документів на постійне зберігання було прийнято "трофейну" кінохроніку, фотодокументи Антирелігійного музею, Київського театру опери та балету тощо. Вагомим поповненням архівного зібрання стало повернення в Україну із міст Дрездена (1946 р.) і Відня (1947 р.) фотодокументів, вивезених нацистами в роки війні.Фото архіву У 1948 р. архів отримав від ЦДАКФФД СРСР (Москва) вихідні матеріали кіножурналу "Радянська Україна" виробництва Укркінохроніки за 1938–1941 рр. і документальні фільми "Жемчужина Карпат" (1940 р.), "На Дунае" (1940 р.); у 1956 р. - кіножурнали та фільми виробництва Всеукраїнського фотокіноуправління (ВУФКУ) і Всеукраїнської фабрики Союзкінохроніки за 1923–1936 рр.

За складних умов повоєнного часу архів розміщувався у приміщенні Центрального державного історичного архіву УРСР по вул. Володимирській, 22-а.

У 1953 р. архів став Центральним державним архівом кінофотофонодокументів УРСР (ЦДАКФФД УРСР). Розпочався новий етап його діяльності, пов’язаний, перш за все, з плановим комплектуванням аудіовізуальними документами. Поступове накопичення цього виду документальних джерел вимагало вирішення проблеми організації забезпечення їх збереженості. У зв’язку з цим, довгий час залишалася актуальною потреба архіву у новому великому приміщенні. Тільки у 1975 р. на території комплексу архівних споруд по вул. Солом’янській, 24 було введено в експлуатацію окрему триповерхову будівлю архіву , де розмістилася адміністрація, обладнано архівосховища аудіовізуальних документів, кіно-, фото - і звуколабораторії, читальний зал.

Фото архіву

Упродовж десятиліть значна увага архівістів приділялася поліпшенню умов забезпечення збереженості аудіовізуальних документів, створенню та удосконаленню системи довідкового апарату до них, науково-дослідній та методичній роботі. Працівниками архіву було підготовлено низку довідників (анотованих каталогів кінодокументів), опубліковано добірки архівних документів та тематичні огляди.

Новий етап у розвитку архіву розпочався з відновленням державної незалежності України. З 1992 р. архів перейменований у Центральний державний кінофотофоноархів України (ЦДКФФА України). У грудні 1998 р. йому присвоєно ім’я колишнього директора архіву Г. С. Пшеничного, який упродовж 35 років очолював установу.

З 1998 р. архів комплектується новим видом документальних джерел - відеодокументами.

Фото архіву

Зміни в соціально-економічному розвитку суспільства спонукали до всебічного аналізу набутого досвіду роботи та активного пошуку оптимальних шляхів подальшого розвитку архіву, одним із яких є використання комп’ютерних інформаційних технологій на всіх напрямках його діяльності.

На сьогодні в структурі архіву функціонують 13 відділів та секторів. Тут працює 77 працівників.

Архів є місцем проведення виставок документів, презентацій, кінофестивалей, творчих зустрічей.

Архів знаходиться у підпорядкуванні Державної архівної служби України, є методичним та координаційним центром архівних установ у роботі з аудіовізуальними документами.

За вагомий внесок у забезпечення розвитку архівної справи та плідну діяльність у формуванні, збереженні та використанні історико-культурного надбання українського народу колектив архіву нагороджено Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України.


Структура архіву

Керівництво
 • Директор архіву:
  Буханець Олександр Васильович
  Тел. +38(044) 275-37-77
  E-mail:
 • Заступник директора:
  Сінченко Ірина Вікторівна
  Тел. +38(044) 275-12-11
  E-mail: [email protected]
 • Заступник директора – головний зберігач фондів:
  Невмержицька Ніна Петрівна
  Тел. +38(044) 275-12-00
  E-mail: [email protected]
Відділ забезпечення збереженості та обліку кіновідеодокументів
 • Начальник відділу:
  Корбутяк Наталія Василівна
  Тел. +38(044) 275-11-68
  E-mail: [email protected]
 • Завідувач сектору збереженості та обліку відеодокументів:
  Заболотна Яна Ібадулаївна
  Тел. +38(044) 275-11-68
  E-mail: [email protected]
Відділ забезпечення збереженості та обліку фонодокументів
 • Начальник відділу:
  Камінщук Тетяна Павлівна
  Тел. +38(044) 275-11-68
  E-mail: [email protected]
Відділ забезпечення збереженості та обліку фотодокументів
 • Начальник відділу:
  Панченко Наталія Григорівна
  Тел. +38(044) 275-12-00
  E-mail: [email protected]
Відділ формування НАФ
 • Головний спеціаліст відділу формування НАФ та діловодства:
  Косенко Олена Володимірівна
  Тел. +38(044) 273-30-68
  E-mail: [email protected]
Відділ довідкового апарату
Відділ використання інформації документів
 • Начальник відділу:
  Макарова Тетяна Олександрівна
  Тел. +38(044) 275-11-13
  E-mail: [email protected]
 • Читальний зал:
  Тел. +38(044) 275-11-13
  E-mail: [email protected]
 • Завідувач сектору публікації документів:
  Тел. +38(044) 275-11-13
  E-mail: [email protected]
Відділ інформаційних технологій та захисту інформаційних ресурсів
 • Начальник відділу:
  Ляхоцький Володимир Павлович
  Тел. +38(044) 273-30-68
  E-mail: [email protected]
Фінансово-економічний відділ
 • Начальник відділу:
  Буряк Тетяна Євгенівна
  Тел. +38(044) 270-41-55
  E-mail: [email protected]
Сектор управління персоналом
 • Завідувач сектору управління персоналом:
  Данилюк Ірина Петрівна
  Тел. +38(044) 273-30-79
  E-mail: [email protected]
Відділ адміністративно-господарського та матеріально-технічного забезпечення
 • Завідувач відділу:
  Кислицька Наталія Анатоліївна
  Тел. +38(044) 275-11-68
  E-mail: [email protected]

Положення про Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного >>>

Дорадчі органи

Колегія

Колегія Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного є дорадчим органом і утворюється для погодженого вирішення питань, що належать до його компетенції, вільного колективного обговорення найважливіших напрямів його діяльності.

Науково-методична рада

Науково-методична рада Центрального державного кінофотофоноархіву України імені Г. С. Пшеничного є науково-дорадчим органом, створеним для розгляду питань організації, визначення основних напрямів та оцінки результатів науково-дослідної і методичної роботи.

Експертно-перевірна комісія

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного утворив експертно-перевірну комісію для розгляду методичних та практичних питань, пов’язаних з експертизою цінності кіновідеофотофонодокументів, із внесенням їх до Національного архівного фонду або вилученням з нього, здійснення організаційно-методичного керівництва діяльністю експертних комісій архівних підрозділів установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, релігійних організацій.

Тендерний комітет

Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного утворив тендерний комітет для організації та проведення процедур закупівель