Історія та пам’ять у фокусі документа

У контексті проведення Міжнародного тижня архівів (8 – 14 червня 2020 р.), зініційованого Міжнародною радою архівів, Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г. С. Пшеничного представляє проект «Історія та пам’ять у фокусі документа»

Діючи під гаслом цьогорічного архівного тижня «Розширюючи можливості суспільства, заснованого на знаннях», проект має на меті донести до широкої аудиторії інформацію про різноманітні історичні події та постаті, репрезентовану в аудіовізуальних документах.

В епоху високо розвинутого інформаційного середовища аудіовізуальні документи посідають особливе місце у процесі розширення знань, поглиблення суспільного досвіду та формування історичної пам’яті. Завдяки наявності візуальних образів, таких значимих у нових умовах комунікації, вони здатні привернути увагу багатьох людей із різних соціальних груп.

Щодня, протягом тижня, проект знайомитиме з постатями, подіями, періодами, митями, моментами історії та пам’яттю про них у фокусі аудіовізуальних документів. А також за допомогою візуальних та аудіальних образів, сконцентрованих у архівних документах, представить історію та діяльність самого ЦДКФФА України імені Г. С. Пшеничного.