Річниця прийняття Конституції України

Державні архіви виконують надважливу стратегічну функцію в житті громади, капсулюючи у власних фондах унікальні матеріалізовані форми здійсненої історичної й культурної реальності минулого, таким чином забезпечуючи безпристрасну її достовірність. Остання у свою чергу набуває здатності протистояти природному часовому супротиву будь-якому усталенню і водночас вступає у продуктивний діалог з модифікаційними процесами сучасності, що творять майбутню дійсність, місце для якої завжди знайдеться в архівних сховищах.

Використання фондів Центрального державного кінофотофоноархіву України ім. Г.С. Пшеничного і Центрального державного архіву вищих органів влади та управління України, серед яких чільне місце посідають результати законотворчої діяльності парламенту, всі конституційні положення і акти в тому числі, тісно пов’язані із життям нашої країни, направлені на закріплення і здійснення у них прописаного. Немає жодного явища в житті держави, яке не знайшло б свого відбиття в архівних документах. Співробітники архівів продовжують багаторічну наполегливу працю над тим, аби гарантувати збереженість історично важливої скарбниці минулого. Широкий доступ до архівних фондів надає унікальну можливість здійснити мандрівку цілими епохами завдяки ущільненню й синтезу часу.

З метою відзначення 24-ої річниці з дня прийняття Конституції України Центральний державний кінофотофоноархів України ім. Г.С. Пшеничного спільно з Центральним державним архівом вищих органів влади та управління України презентує інтерактивну сторінку «Річниця прийняття Конституції України», на якій показано ухвалення української Конституції у фактах багаторічної історії окремих особистостей і спільноти в цілому.
Передмова

Конституція — це провідник, від якого я ніколи не відмовлюсь

Джордж Вашингтон


Свобода полягає у тому, аби залежати тільки від законів

Вольтер


Витоки українського конституціоналізму можна впевнено вести від хліборобів трипільської культури та їх наступників – слов’янських племен антів та венедів. За Київської Русі й Галицько-Волинського князівства на наших землях діяла «Руська Правда». Під Литвою й Польщею чинними були «Литовські Статути» (1529, 1566, 1588 рр.). У роки Національно-визвольної війни основними правовими актами стали універсали гетьмана, а з 1654 р. – Березневі статті, що визначали автономний статус України в складі Московської держави. Згодом Переяславські, Московські, Глухівські, Коломацькі статті, «Рішительні пункти». Найвідомішим документом політичної та юридичної думки XVIII ст. вважається Конституція Пилипа Орлика – «Пакти і Конституція законів і вільностей Війська Запорозького» від 5 квітня 1710 р. Наприкінці XIX – на початку XX ст. законотворчий процес відновився, у часи Національно-демократичної революції 1917-1921 рр. була прийнята, хоч і не набрала чинності, Конституція УНР, один за одним виходили чотири Універсали Української Центральної Ради. Радянська Україна також мала чотири Конституції – 1919, 1929, 1937 і 1978 рр. І нарешті сьогодення керується Конституцією України, героїчно прийнятою в ніч на 28 червня 1996 р.

На останній варто спинитися докладніше, бо саме цей день визначено національним святом на її честь. Її поява була знаменною з багатьох аспектів і невіддільною від загального історичного контексту: розпаду старої й постання нової державної формації. У вирі революційних змін, подібно до сусідів, Україна мусила починати заново, і це визначило характер основного закону в тому числі. За висловом філософа й політолога М. Мінакова, конституція 1996 р. є заповітом радянських українців нерадянським, актом ілокутивним. Справді, у закріплених положеннях про бажані реалії щойно проголошеної держави можна побачити відображення політичної волі тогочасної еліти: статті висловлювали прагнення. Благородна мета модернізації потребувала закріплення у мові модерності задля відновлення й утримання балансу між бажаною й наявною реальностями. Самé прийняття конституції як зведення свобод громадян було актом модерним, революційним. Засвідчені у ній права і свободи, на відміну від попередніх епох, мали безпрецедентне походження. Головною ознакою основного закону було відбиття усвідомлення відповідальності перед прийдешнім і ствердження готовності його будувати. Прикметно, що ці розуміння й настанова стали спільними для еліт і посполитих: ми винаходимо майбутнє, ми опинилися в нульовій точці, яка дає унікальний шанс повороту до нового емансипованого суспільства.

Початком найновіших конституційних перетворень в Україні можна вважати ухвалення 16 липня 1990 року Верховною Радою УРСР Декларації про державний суверенітет України й проголошення верховенства, самостійності, повноти і неподільності влади Республіки в межах її території, незалежності і рівноправності у зовнішніх зносинах. Далі конституційний процес відбувався напружено, в умовах політично нестабільної ситуації в суспільстві. Однак слід визнати, що за виробленою в ній моделлю державного механізму і в техніко-юридичному аспекті світове товариство, й Венеціанська Комісія зокрема, визнало документ досконалим, надало йому гідне місце серед конституцій європейських країн. Прийняття його закріпило правові основи незалежної України, її суверенітет і територіальну цілісність, визначило розподіл між гілками влади, зовнішньополітичну діяльність. Це було найважливішим кроком у забезпеченні прав людини і громадянина, який також сприяв подальшому утвердженню міжнародного авторитету України.

Так само важливо пам′ятати, що Конституція 1996 року, за словами відомого конституціоналіста Володимира Шаповала, була розроблена як «основний закон держави, а не громадянського суспільства», тому потребувала доопрацювання, аби стати правовим актом не стільки держави, скільки громадянського суспільства, «тобто актом, який є незамінним та ефективним обмеженням державної (у тому числі й демократичної) влади». Через те конституційний процес тривав. Продовжується він і сьогодні, коли Україна проходить чи не найважче за часи своєї незалежності випробування – на єдність і територіальну цілісність. В цей час як ніколи, зберігаючи ключові принципи й положення, Конституція в динамічних умовах сучасності повинна адекватно реагувати на глобальні зміни та виклики часу.

У цьому країна знаходиться в одному історичному руслі із загальноєвропейськими тенденціями. Перед теперішньою Європою стоять нагальні завдання переформатування задля утвердження конституційної демократії. Бо, повторимо за Юргеном Хабермасом, «модерн є незавершеним проектом».

Quia scriptum est: так написано

Конституція держави повинна бути такою, аби не порушувати конституції громадянина

Станіслав Єжи Лец
Конституційний процес в об'єктиві відеокамери

За закон людина повинна боротися, як за міську стіну

Геракліт

Не хлібом єдиним конституційна нічЄ конституція!


Інтерв’ю першого Президента України Л.М. Кравчука про події 19–21 серпня 1991 р. в Москві. Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Леонід Кравчук».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ3

Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Леонід Кравчук» про прийняття Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 р. Акту про незалежність України.
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ3

Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Леонід Кравчук» про прийняття Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 р. Акту про незалежність України.
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ3

Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Леонід Кравчук» про мітинг під Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 р. в день прийняття Акту про незалежність України.
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ3

Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Леонід Кравчук» про прийняття Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 р. Акту про незалежність України.
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ3

Інтерв’ю першого Президента України Л.М. Кравчука про передумови прийняття Верховною Радою УРСР 24 серпня 1991 р. Акту про незалежність України. Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Леонід Кравчук».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ3

Фрагмент засідання Верховної Ради УРСР в серпневі дні 1991 р. із відеофільму «Українська незалежність. Леонід Кравчук».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ3

Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Леонід Кравчук» про мітинги, що проходили в мм. Москві та Києві в серпні 1991 р.
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ3

Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Конституція» про момент голосування за прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Конституції України.
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Фрагмент засідання Верховної Ради України під час прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України із відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Виступ народного депутата України С.П. Головатого у сесійній залі Верховної Ради України під час прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України. Фрагмент із відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Хроніка подій у Верховній Раді України під час прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України. Фрагмент із відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Конституція» про участь Президента України Л.Д. Кучми у прийнятті 28 червня 1996 р. Конституції України.
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Хроніка подій у Верховній Раді України під час прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України. Фрагмент із відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Урочистий момент прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Конституції України. Фрагмент із відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Урочистий момент прийняття Верховною Радою України 28 червня 1996 р. Конституції України. Фрагмент із відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Хроніка подій у Верховній Раді України під час прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України. Фрагмент із відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Виступ Президента України Л.Д. Кучми у Верховній Раді України під час прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України. Фрагмент із відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. про юридичну сутність Конституції України та процес її прийняття з циклу телепрограм про Конституцію України.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. про Конституцію УРСР 1937 р.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. Конституцію УРСР 1978 р.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. про прийняття 16 липня 1990 р. Декларації про державний суверенітет України, що започаткувала Конституційний процес.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. про підтвердження проголошення Незалежності України на Всеукраїнському референдумі 1 грудня 1991 р.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. про роботу Конституційної комісії.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. про створення спеціальної робочої групи Конституційної комісії.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. про роль Президента України Л.Д. Кучми у процесі прийняття Конституції України.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. про прийняття 28 червня 1996 р. Конституції України.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. про привітання народних депутатів України, Президента України Л.Д. Кучми та Голови Верховної Ради України О.О. Мороза під Верховною Радою України після прийняття Конституції України.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Фрагмент інформаційно-аналітичної програми «Наш вибір» № 2 за 25 січня 1998 р. про схвалення висновку стосовно Конституції України на засіданні Венеціанської комісії у вересні 1997 р.
ТІА «Вікна», 1998 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А200, од. зб. 118

Сюжет № 5 «До 6-ї річниці прийняття нової Конституції України» з інформаційної програми «Вісті тижня» № 225 за 24 червня 2002 р. ТІА «Вікна», ТК «ТЕТ», 2002 р.
ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. А237, од. зб. 136

Фрагмент переговорів влади та опозиції за участю міжнародних посередників 26 листопада 2004 р. під час Помаранчевої революції, зокрема щодо внесення змін до Конституції України, з відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Фрагмент переговорів влади та опозиції за участю міжнародних посередників 26 листопада 2004 р. під час Помаранчевої революції, зокрема щодо внесення змін до Конституції України, з відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Рішення Конституційного суду України про визнання неконституційним Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 08 грудня 2004 р. Фрагмент із відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Хроніка подій Помаранчевої революції 2004 р. Фрагмент із відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Фрагмент виступу Голови Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина» Ю.В. Тимошенко щодо скасування Конституційним судом України 1 жовтня 2010 року політреформи 2004 року і повернення у дію Конституції України 1996 року з відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Інтерв’ю голови Верховної Ради України О.О. Мороза про конституційний процес в Україні. Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Інтерв’ю голови Верховної Ради України О.О. Мороза про конституційний процес в Україні. Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Конституція».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ8

Інтерв’ю першого Президента України Л.М. Кравчука. Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Леонід Кравчук».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ3

Фрагмент відеофільму «Українська незалежність. Леонід Кучма».
ТРК «НБМ», ТРК «Експрес-інформ», 2011 р.

ЦДКФФА України ім. Г.С. Пшеничного, од. обл. ЦВ5
Миті історії у фотодокументах

Закон є те, що ми роз′яснюємо

(давня приказка паризьких юристів)